AQUAINST d.o.o.

PUNI NAZIV: AQUAINST D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE
ADRESA: 40316 Vratišinec, Vratišinec 328
OIB: 75007069794
TELEFON: 040/867108
TELEFAX: 040/867108
DJELATNOST: Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju